36 verschillende pesticiden in dode mezen

Velt en Vogelbescherming Vlaanderen zijn verrast door het hoge aantal pesticiden in lichamen van dode mezen. ‘In totaal troffen we 36 verschillende pesticiden in 95 mezennesten aan’, zegt Geert Gommers, expert pesticiden bij Velt. ‘Dat is zorgwekkend. Vooral omdat de mezen hoogstens 2 weken oud waren en nog nooit buiten de nestkast waren geweest.’

DDT massaal aanwezig

‘We vonden zowel fungiciden (tegen schimmels), herbiciden (tegen onkruid), insecticiden (tegen insecten) als biociden terug. Opmerkelijk is dat we in 89 van de 95 onderzochte nesten DDT ontdekten.’ Het gebruik van dit insecticide is sinds 1974 officieel verboden in België. ‘Dat DDT na al die tijd nog steeds in onze omgeving aanwezig is, is zorgwekkend.’ 

Weinig nesten zonder pesticiden

‘We worden niet blij van deze resultaten’, gaat Geert Gommers verder. ‘Vooral omdat in bijna alle nesten één of meerdere pesticiden aanwezig zijn.’ In amper 4 van de 95 onderzochte nesten vonden Velt en Vogelbescherming Vlaanderen geen pesticiden terug. ‘In één nest vonden we een mix van 2 insecticiden en 6 fungiciden terug.’ 

SOS Mezen

Via dit onderzoek wilden Velt en Vogelbescherming Vlaanderen onder meer nagaan of er residuen van pesticiden terug te vinden zijn in gestorven mezenjongen. ‘Of de bestrijding tegen de buxusmot invloed heeft op mezensterfte is met deze cijfers moeilijk te zeggen. Hiervoor is verder onderzoek nodig. Wel vonden we in de mezenlichamen stoffen terug die gebruikt worden in de bestrijding tegen de buxusmot. Ook pesticiden waarbij voor vogels het risico als ‘Hoog’ beoordeeld wordt (cf. Pesticides Properties DataBase – PPDB) vinden we terug in de dode mezen,’ zegt Inge Buntinx, bioloog bij Vogelbescherming Vlaanderen.

Waarom dit onderzoek?

In 2018 kregen Velt en Vogelbescherming Vlaanderen beduidend meer meldingen van ongeruste burgers. Jongen van kool- en pimpelmezen lagen dood in de nestkast. Terzelfdertijd veroorzaakten rupsen van de buxusmot veel schade in tuinen, waarop bestrijdingsmiddelen werden ingezet om dit probleem aan te pakken. Is er een link tussen beide? Velt en Vogelbescherming Vlaanderen besloten om in het voorjaar 2019 dode mezenjongen te laten testen op de aanwezigheid van pesticiden. 

Geef een gift

Liggen tuinvogels je na aan het hart? Wil ook jij een pesticidevrije wereld? Geef een gift aan Velt of Vogelbescherming Vlaanderen.

One Thought to “36 verschillende pesticiden in dode mezen”

  1. Heirweg Kris

    Heeft men er al eens aan gedacht dat er in Afrikaanse en Aziatische landen nog steeds massaal DDT , E605 enz… gebruikt wordt ? En dan komen de vruchten en groenten naar hier . Het afval zoals schillen , pitten , weggesmeten stukken fruit en groenten komen via de compostbakken terug in de Belgische bodem terecht , ook op grote schaal ! . En ze mogen zeggen dat DDT al verboden is van in 1972 of zo . Ook E605 . De boeren mochten dit nog gebruiken tot een vijftiental jaar geleden zelfs . Ook voor Fosdrine , dat wordt nu nog gebruikt !!! Een zéér giftig product . vb ; Je verneveld het over een grote huisspin , en die spin loopt geen 30cm ver meer , die valt steendood !! .A:u:b: kijk verder dan jullie neus lang is . Het verleden is wat het is , maar de toekomst kunnen we wel nog veranderen !!!

Leave a Comment