SOS Mezen is een grootschalig onderzoek van Velt vzw en Vogelbescherming Vlaanderen vzw naar de aanwezigheid van pesticiden in dode mezenjongen.

Velt en Vogelbescherming Vlaanderen ontvingen in 2018 een pak meer meldingen van dode mezenjongen dan anders. Had de bestrijding van de buxusmot hier misschien iets mee te maken?

Velt vzw en Vogelbescherming Vlaanderen onderzochten met de steun van honderden bezorgde burgers in de lente en zomer van 2019 of er effectief sporen van pesticiden kunnen worden teruggevonden in kool- en pimpelmeesjongen.


De resultaten van dit onderzoek zijn sinds september 2019 bekend: de dode mezenjongen bevatten maar liefst 36 verschillende pesticiden! Vooral DDT, verboden in België sinds 1974 vonden we terug.

” We zijn verrast door het hoge aantal pesticiden in lichamen van dode mezen. In totaal troffen we 36 verschillende pesticiden in 95 mezennesten aan”, zegt Geert Gommers, expert pesticiden bij Velt. “Dat is zorgwekkend. Vooral omdat de mezen hoogstens 2 weken oud waren en nog nooit buiten de nestkast waren geweest.”

SOS Mezen, een citizen science project

Met de financiële steun van honderden mensen startten Velt en Vogelbescherming Vlaanderen een citizen science project op. 1101 mensen die een nestkast of nestje met dode mezenjongen in zijn tuin aantroffen, melden dit via deze website. De dode meesjes werden vervolgens opgehaald en bezorgd aan een gespecialiseerd labo waar de mogelijke aanwezigheid van pesticiden onderzocht werd.

• We bedanken alle 1101 burgers die via www.sosmezen.be dode jongen van kool- en pimpelmezen
meldden.
• We bedanken de vele vrijwilligers voor het overbrengen van de dode mezenjongen naar het labo;
• We bedanken alle donateurs. Zonder hun financiële steun was de realisatie van dit
citizen science-project niet mogelijk geweest.


Geef een gift

Liggen tuinvogels je na aan het hart? Wil ook jij een pesticidevrije wereld? Geef een gift aan Velt of Vogelbescherming Vlaanderen.